+

Истраживање / Пројекти

 • Генерални урбанистички план Београда 2021. Систем зелених површина и Заштита природе и природних добара, Јавно урбанистичко предузеће „Урбанистички завод Београд”, 2001‒2003. Руководилац: проф. др Јасминка Цвејић.
 • Идејни пројекат пејзажно-архитектонског уређења П.К. „Цементара”, 2002–2003, Пљевља. Руководилац: проф. др Јасминка Цвејић.
 • Просторни план посебне намене за Парк природе „Голија”, Заштита и унапређење предела Парка природе Голија, Тема II: Шуме и шумарство у Парку природе, Центар за планирање ‒ ЦЕП, 2003–2004, Београд. Руководилац: проф. др Јасминка Цвејић,
 • Главни пројекат уређења зелених површина ‒ дрвореда у Костолцу, Термоелектрана Костолац, 2004. Руководилац: проф. др Љиљана Вујковић.
 • Просторни план општине Кладово, Тема: Природне карактеристике општине Кладово, Стратегија заштите природе и ресурса, Природа општине Кладово – системи и вредности, Концепција развоја (заштита природе и природних ресурса), Смернице планске разраде ( правила и пропозиције), Мере и инструменти за остваривање интегралне заштите природе и природних ресурса приоритетни пројекти), 2006, Кладово. Руководилац: проф. др Јасминка Цвејић.
 • Просторне основе за заштиту предела очуваних природно-историјских вредности на територији Београда у складу са Конвенцијом о Европским пределима, град Београд, 2006–2007. Руководилац: проф. др Јасминка Цвејић.
 • Главни пројекат адаптације и санације Градског парка у Земуну, град Београд, 2007. Руководилац: проф. др Љиљана Вујковић.
 • Главни пројекат адаптације и санације Пионирског парка у Београду, град Београд, 2007–2008. Руководилац: проф. др Љиљана Вујковић.
 • Зелена регулатива Београда, Јавно урбанистичко предузеће „Урбанистички завод Београд”, градски Секретаријат за заштиту животне средине, Београд, 2006–2008. Руководилац: проф. др Јасминка Цвејић.
 • Типологија предела Београда за потребе примене Европске конвенције о пределима, градски Секретаријат за заштиту животне средине, Београд, 2008. Руководилац: проф. др Јасминка Цвејић.
 • Стратегија просторног развоја Републике Србије, Студијско-аналитичке основе стратегије просторног развоја Републике Србије, Вредности предела и физичке структуре насеља Србије као елементи културе и идентитета, Агенција за просторно планирање, Министарство за заштиту животне средине и просторни развој Републике Србије, 2008–2009. Руководилац: мр Невена Васиљевић.
 • Идејни пројекат пејзажног уређења порте цркве св. Илије и цркве брвнаре у Вранићу, град Београд, Секретаријат за културу, Београд, јун, 2014. Руководилац: др Невена Васиљевић.
 • Типологија предела за потребе одрживог развоја града Београда у складу са принципима Европске конвенције о пределима, Градска управа града Београда – Секретаријат за заштиту животне средине, 2018-2021. Руководилац: др Невена Васиљевић.