+

Мастер радови

 • Љубица Стевановић (2016): Перцепцијско чулни аспекти малих зелених простора. Ментор: др Биљана Јовић.
 • Јелена Стојановић (2016): Интерпретација пројектантских решења применом дигиталне графике. Ментор: др Биљана Јовић.
 • Мирјана Комненов (2016): Биомиметички принципи у генеративном дизајну. Ментор: др Биљана Јовић.
 • Ђорђе Илић (2016): Реконструкција шире зоне градског сквера у Јагодини. Ментор: др Невена Васиљевић.
 • Јована Стефановић (2016): Зелена инфраструктура: унапређење функције отворених простора на територији Пирота. Ментор: др Невена Васиљевић.
 • Златомир Игњатовић (2016): Предеоне вредности заштићеног природног добра предела изузетних одлика „Aвала”. Ментор: др Невена Васиљевић.
 • Миле Лончар (2016): Могућност ревитализације културног предела села Рогљево. Ментор: др Невена Васиљевић.
 • Снежана Кецман (2016): Зелена инфраструктура као стратегија планирања градске општине Чукарица. Ментор: др Невена Васиљевић.
 • Милена Љешњак (2016): Реконструкција парк-шуме Горица. Ментор: др Невена Васиљевић.
 • Зорана Вукелић (2017): Пејзажно-архитектонски приступ уређењу атријума. Ментор: др Невена Васиљевић.
 • Јелена Ристовски (2017): Предеоне вредности шумског подручја Срем. Ментор: др Невена Васиљевић.
 • Милена Димитријевић (2017): Ревитализација простора „Римских терми“ у Чачку- идејно решење. Ментор: др Невена Васиљевић.
 • Никола Луковић (2017): Карактер предела Општине Чајетина: хајдучка културна стаза. Ментор: др Невена Васиљевић.
 • Никола Терзић (2017): Зелена инфраструктура као елемент унапређења карактера предела доњег тока Топчидерске реке. Ментор: др Невена Васиљевић.
 • Анђела Митић (2017): Бионички образци у параметарском моделовању. Ментор: др Биљана Јовић.
 • Наум Цветковски  (2017): Релација златног пресека и природних структура у пејзажној архитектури. Ментор: др Биљана Јовић