+

Master radovi

 • Ljubica Stevanović (2016): Percepcijsko čulni aspekti malih zelenih prostora. Mentor: dr Biljana Jović.
 • Jelena Stojanović (2016): Interpretacija projektantskih rešenja primenom digitalne grafike. Mentor: dr Biljana Jović.
 • Mirjana Komnenov (2016): Biomimetički principi u generativnom dizajnu. Mentor: dr Biljana Jović.
 • Đorđe Ilić (2016): Rekonstrukcija šire zone gradskog skvera u Jagodini. Mentor: dr Nevena Vasiljević.
 • Jovana Stefanović (2016): Zelena infrastruktura: unapređenje funkcije otvorenih prostora na teritoriji Pirota. Mentor: dr Nevena Vasiljević.
 • Zlatomir Ignjatović (2016): Predeone vrednosti zaštićenog prirodnog dobra predela izuzetnih odlika „Avala”. Mentor: dr Nevena Vasiljević.
 • Mile Lončar (2016): Mogućnost revitalizacije kulturnog predela sela Rogljevo. Mentor: dr Nevena Vasiljević.
 • Snežana Kecman (2016): Zelena infrastruktura kao strategija planiranja gradske opštine Čukarica. Mentor: dr Nevena Vasiljević.
 • Milena Lješnjak (2016): Rekonstrukcija park-šume Gorica. Mentor: dr Nevena Vasiljević.
 • Zorana Vukelić (2017): Pejzažno-arhitektonski pristup uređenju atrijuma. Mentor: dr Nevena Vasiljević.
 • Jelena Ristovski (2017): Predeone vrednosti šumskog područja Srem. Mentor: dr Nevena Vasiljević.
 • Milena Dimitrijević (2017): Revitalizacija prostora „Rimskih termi“ u Čačku- idejno rešenje. Mentor: dr Nevena Vasiljević.
 • Nikola Luković (2017): Karakter predela Opštine Čajetina: hajdučka kulturna staza. Mentor: dr Nevena Vasiljević.
 • Nikola Terzić (2017): Zelena infrastruktura kao element unapređenja karaktera predela donjeg toka Topčiderske reke. Mentor: dr Nevena Vasiljević.
 • Anđela Mitić (2017): Bionički obrazci u parametarskom modelovanju. Mentor: dr Biljana Jović.
 • Naum Cvetkovski  (2017): Relacija zlatnog preseka i prirodnih struktura u pejzažnoj arhitekturi. Mentor: dr Biljana Jović