+

Skupovi

2. međunarodno savetovanje
ŠUMSKO INŽENJERSTVO JUGOISTOČNE EVROPE – STANJE I IZAZOVI

U periodu od 28. do 30. oktobra 2015. godine održano je drugo međunarodno savetovanje na temu šumskog inženjerstva Jugoistočne Evrope, koje je organizovala Katedra Iskorišćavanja šuma sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Savetovanje je održano u Nastavnoj bazi „Goč“, a učestvovalo je preko 70 učesnika sa šumarskih fakulteta iz Skoplja, Sarajeva, Banje Luke, Zagreba, Ljubljane i Beograda, zatim iz javnih preduzeća „Srbijašume“, „Vojvodinašume“, „Borjak“, „Nacionalni park Tara“ i „Šume Republike Srpske“, kao i predstavnici nastavnih baza „Majdanpečka domena“ i „Goč“ i Drvnog klastera Hrvatske. Na savetovanju je prezentovano preko 20 naučnih, stručnih i preglednih radova.

Međunarodni simpozijum i trening o šumskom putnom inženjerstvu u Ukrajini

Profesor Milorad Danilović i asistent Dušan Stojnić, u periodu od 30.08. – 05.09.2015. godine, učestvovali su na međunarodnom simppozijumu i treningu o šumskom putnom inženjerstvu koje je organizovao US Forest Service u saradnji sa nevladinom agencijom za održivi razvoj Karpatskog regiona FORZA i WWF Ukraine u Ukrajini.

 

Savetovanje pod nazivom „Šumarsko inženjerstvo jugoistočne Evrope – stanje i izazovi“, Zalesina, Hrvatska, 24.-26. april 2014. godine

Oksford Univerzitet iz Velike Britanije organizuje onlajn kurs na temu „Analiza podataka u Ekologiji: Statistika za ekologe i biologe“ u periodu od 5. marta do 9. aprila 2014. godine. Više informacija na internet adresi: http://www.conted.ox.ac.uk/dataanalysis

Oksford Univerzitet iz Velike Britanije organizuje onlajn kurs na temu „Terenske metode za prebrojavanje riba i vodozemaca“ u periodu od 26. marta do 30. aprila 2014. godine. Više informacija na internet adresi: http://www.conted.ox.ac.uk/fishandamphibians

U Kirkolahtiju/Republika Karelija/Rusija će se održati 6. Međunarodni simpozijum na temu „Dinamike populacija divljači u Severnoj Evropi“ u periodu od 31. marta do 4. Aprila 2014. godine. Simpozijum organizuje Institut za Biologiju u okviru Karelijskog Istraživačkog Centra RAS. Kontakt adresa: Symposium_2014@mail.ru

61. Generalna skupština CIC-a pod naslovom „Omladina, lovstvo i biodiverzitet“ će se održati 24-26.04.2014. godine u Milanu/Italija. Pre skupštine će se održati i naučni Simpozijum sa temom „Lov divljih papkara između tradicije i novina: Prirodnjak-lovac za održivi razvoj“. Više informacija možete naći na zvaničnoj internet stranici: http://www.cicmilano2014.com/

Oksford Univerzitet iz Velike Britanije organizuje onlajn kurs na temu „Terenske metode za prebrojavanje beskičmenjaka“ u periodu od 29. aprila do 3. juna 2014. godine. Više informacija na internet adresi: http://www.conted.ox.ac.uk/invertebrates

10. Međunarodni Simpozijum na temu „Divlja svinja i druge Suide“ će se održati u Velenju/Slovenija, u periodu od 1. do 5. septembra 2014. godine. Više informacija možete naći na internet stranici: http://www.erico.si/divjad/

Konferencija na temu “Evropske krupne zveri: problem malobrojnih populacija, istraživanja o reprodukciji i nevolje sa programima reintrodukcije” će se održati u Krasno-Borskom region Belorusije u period od 14. do18. septembra 2014. godine. Kontakt osoba: Vadim Sidorovich – vadim.sidorovich@gmail.com

U organizaciji Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Republike Srpske, dana 25. i 26. 07., u prostorijama ŠG „Sjemeć“ u Rogatici, održan je seminar na temu „Korištenje šumske biomase iz šuma RS“. Seminaru su prisustvovali predstavnici Udruženja, Javnog preduzeća „Šume RS“,ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Centra za sjemensko-rasadničku proizvodnju i Centra za gazdovanje kršom. Predavanja je održao prof. Dr Milorad Danilović.

4. slovenački skup s međunarodnim učešćem o gazdovanju divljači: divokoza

Dr Milorad Danilović, vanr. prof. prisustvovao je sastanku o korišćenju šumske biomase pod nazivom „Woody biomass potentials from forests for material, industrial and energetic uses “ 21. 09. 2011. u Ahenu (Nemačka).

Međunarodna naučna konferencija „Šumski ekosistemi i klimatske promene“ u organizaciji Instituta za Šumarstvo iz Beograda…

Međunarodni naučni simpozijumu pod nazivom „Forest and sustainable development“ u organizaciji Šumarskog fakulteta u Brašovu, Rumunija……