+

Предавања

  • Стручно предавање из области ловства у Рибнику (Република Српска)
  • Презентацији пројекта који се односи на отварање шума, а која ће бити део проблематике у оквиру пројекта „Assistance for the developement of forest infrastructure planning and construction in Serbia“