+

Скупови

2. међународно саветовање
ШУМСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ – СТАЊЕ И ИЗАЗОВИ

У периоду од 28. до 30. октобра 2015. године одржано је друго међународно саветовање на тему шумског инжењерства Југоисточне Европе, које је организовала Катедра Искоришћавања шума са Шумарског факултета Универзитета у Београду.

Саветовање је одржано у Наставној бази „Гоч“, а учествовало је преко 70 учесника са шумарских факултета из Скопља, Сарајева, Бање Луке, Загреба, Љубљане и Београда, затим из јавних предузећа „Србијашуме“, „Војводинашуме“, „Борјак“, „Национални парк Тара“ и „Шуме Републике Српске“, као и представници наставних база „Мајданпечка домена“ и „Гоч“ и Дрвног кластера Хрватске. На саветовању је презентовано преко 20 научних, стручних и прегледних радова.

Међународни симпозијум и тренинг о шумском путном инжењерству у Украјини

Професор Милорад Даниловић и асистент Душан Стојнић, у периоду од 30.08. – 05.09.2015. године, учествовали су на међународном симппозијуму и тренингу о шумском путном инжењерству које је организовао US Forest Service у сарадњи са невладином агенцијом за одрживи развој Карпатског региона FORZA и WWF Ukraine у Украјини.

 

Саветовање под називом „Шумарско инжењерство југоисточне Европе – стање и изазови“, Залесина, Хрватска, 24.-26. април 2014. године

Oksford Универзитет из Велике Британије организује онлајн курс на тему „Анализа података у Екологији: Статистика за екологе и биологе“ у периоду од 5. марта до 9. априла 2014. године. Више информација на интернет адреси: http://www.conted.ox.ac.uk/dataanalysis

Oksford Универзитет из Велике Британије организује онлајн курс на тему „Теренске методе за пребројавање риба и водоземаца“ у периоду од 26. марта до 30. априла 2014. године. Више информација на интернет адреси: http://www.conted.ox.ac.uk/fishandamphibians

У Кирколахтију/Република Карелија/Русија ће се одржати 6. Међународни симпозијум на тему „Динамике популација дивљачи у Северној Европи“ у периоду од 31. марта до 4. Априла 2014. године. Симпозијум организује Институт за Биологију у оквиру Карелијског Истраживачког Центра RAS. Контакт адреса: Symposium_2014@mail.ru

61. Генерална скупштина CIC-a под насловом „Омладина, ловство и биодиверзитет“ ће се одржати 24-26.04.2014. године у Милану/Италија. Пре скупштине ће се одржати и научни Симпозијум са темом „Лов дивљих папкара између традиције и новина: Природњак-ловац за одрживи развој“. Више информација можете наћи на званичној интернет страници: http://www.cicmilano2014.com/

Oksford Универзитет из Велике Британије организује онлајн курс на тему „Теренске методе за пребројавање бескичмењака“ у периоду од 29. априла до 3. јуна 2014. године. Више информација на интернет адреси: http://www.conted.ox.ac.uk/invertebrates

10. Међународни Симпозијум на тему „Дивља свиња и друге Суиде“ ће се одржати у Velenju/Slovenija, у периоду од 1. до 5. септембра 2014. године. Више информација можете наћи на интернет страници: http://www.erico.si/divjad/

Конференција на тему “Европске крупне звери: проблем малобројних популација, истраживања о репродукцији и невоље са програмима реинтродукције” ће се одржати у Красно-Борском регион Белорусије у период од 14. до18. септембра 2014. године. Контакт особа: Vadim Sidorovich – vadim.sidorovich@gmail.com

U organizaciji Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Republike Srpske, dana 25. i 26. 07., u prostorijama ŠG „Sjemeć“ u Rogatici, održan je seminar na temu „Korištenje šumske biomase iz šuma RS“. Seminaru su prisustvovali predstavnici Udruženja, Javnog preduzeća „Šume RS“,ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Centra za sjemensko-rasadničku proizvodnju i Centra za gazdovanje kršom. Predavanja je održao prof. Dr Milorad Danilović.

4. словеначки скуп с међународним учешћем о газдовању дивљачи: дивокоза

Др Милорад Даниловић, ванр. проф. присуствовао је састанку о коришћењу шумске биомасе под називом „Woody biomass potentials from forests for material, industrial and energetic uses “ 21. 09. 2011. у Ахену (Немачка).

Међународна научна конференција „Шумски екосистеми и климатске промене“ у oрганизацији Института за Шумарство из Београда…

Међународни научни симпозијуму под називом „Forest and sustainable development“ у oрганизацији Шумарског факултета у Брашову, Румунија……