+

Чланови катедре

Шеф Катедре: др Слободанка Митровић
Заменик шефа катедре: др Смиљана Јакшић
Секретар катедре: дипл. филолог. Драгана Илић

Наставници: