+

Karijera

Studenti šumarskog fakulteta kroz teorijsku, praktičnu nastavu i vannastavne aktivnosti stiču znanja, sposobnosti i veštine da kao diplomirani inženjeri šumarstva budu osposobljeni za širok spektar zapošljavanja: u šumskim gazdinstvima i šumskim upravama, javnim preduzećima i skupštinama opština, rasadnicima i staklenicima na poslovima proizvodnje šumskog sadnog materijala, zavodima i službama zaštite prirode i životne sredine, nacionalnim parkovima, projektantskim organizacijama, šumarskim lovačkim i turističkim organizacijama, zavodima i naučnim institutima, na šumarskim fakultetima, šumarskim školama, inspekcijskim državnim službama i organima, privrednoj komori, konsalting agencijama i dr.