+

Каријера

Студенти шумарског факултета кроз теоријску, практичну наставу и ваннаставне активности стичу знања, способности и вештине да као дипломирани инжењери шумарства буду оспособљени за широк спектар запошљавања: у шумским газдинствима и шумским управама, јавним предузећима и скупштинама општина, расадницима и стакленицима на пословима производње шумског садног материјала, заводима и службама заштите природе и животне средине, националним парковима, пројектантским организацијама, шумарским ловачким и туристичким организацијама, заводима и научним институтима, на шумарским факултетима, шумарским школама, инспекцијским државним службама и органима, привредној комори, консалтинг агенцијама и др.