+

Ranka Erić

Asistent
Telefon: +381 (11) 3053 957
E-mail: ranka.eric@sfb.bg.ac.rs
Kabinet:
Konsultacije: utorak, 12‒14 časova

Datum i mesto rođenja: 7. 12. 1992, Milići, Republika Srpska, BiH
Ranka Erić rođena je 1992. godine u Milićima, RS, BiH. Završila je Osnovnu školu „Braća Jakšić” u Milićima 2007. godine sa odličnim uspehom kao dobitnik Vukove diplome. Gimnaziju je završila u istom mestu 2011. godine u Srednjoškolskom centru „Milutin Milanković”, takođe sa odličnim uspehom kao dobitnik Vukove diplome. Diplomirala je 2015. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na modulu Hidrotehnika i vodno‑ekološko inženjerstvo, gde je osnovne akademske studije završila sa prosečnom ocenom 8.96 i proglašena za najboljeg studenta u generaciji na istom modulu. Master akademske studije završila je 2016. godine na istom fakultetu i pomenutom modulu sa prosečnom ocenom 9.86. Nakon završenih master studija u oktobru 2016. godine upisala je doktorske studije na Građevinskom fakultetu u Beogradu, uža naučna oblast Hidrologija. Od jula 2016. godine zaposlena je kao saradnik u nastavi na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Odseku za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.

Uža naučna oblast

Hidrologija