+

Elementi enterijera

Šifra predmeta: DM2.2131A
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:

dr Milena Kordić

Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Cilj predmeta je da studentu obezbedi fundus specifičnih znanja vezanih za projektovanje elemenata enterijera. Predmet predstavlja studentu složen odnos znanja i veština, mišljenja i stvaranja, koji je presudan da bi kreativne discipline ostvarile aktivnu ulogu u savremenom životu. Izgradnjom znanja o širini konteksta u kojem se koncipira projektovanje i izvedba elemenata enterijera, student se osposobljava da uspostavi veze između savremenih diskursa referentnih za svoju oblast istraživanja.

Ishod predmeta je razumevanje balansa između konceptualnih i praktičnih učenja u oblasti projektovanja elemenata enterijera. Razvijanje apstraktnih modela mišljenja i njihove veze sa konkretnim postupcima (metodama) projektovanja i dizajna elemenata enterijera.

Kroz seriju predavanja izučava se odnos teorije i prakse u izučavanju prostornih pitanja, prikazuje se balans između praktičnih i konceptualnih učenja, neophodan da bi se ideja realizovala kroz materijal arhitekture i dizajna. Studenti formulišu sopstvene istraživačke zadatke povezujući teorijske platforme date na predavanjima i projektantske probleme postavljene u oblasti izrade nameštaja i ostalih elemenata enterijera. Izučavaju se složeni odnosi tela i prostora, kroz širok spektar aspekata, od fenomenoloških i kulturoloških do funkcionalnih i ergonomskih.