+

Технологијe, мeнаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета

Листа предмета на докторским студијама

Р.б. Назив предмета Име или имена наставника семстар ЕСПБ Т
1 Методологија НИР-а Сврзић В. Срђан 1 14 О
2 Технике НИР-а Митровић Слободанка 1 8 О

 

Подмодул 2.1. Трговина дрветом и економика дрвне индустрије

Р.б. Назив предмета Име или имена наставника семстар ЕСПБ Т
1 Друштвени маркетинг и менаџмент извоза намештаја и производа од дрвета Главоњић Д. Бранко
1 8 И
2 Менаџмент предузећа за производњу намештаја и производа од дрвета Петровић Славица
1 8 И
3 Глобализација и маркетинг производа од дрвета Главоњић Д. Бранко 2 8 И
4 Међународно тржиште намештаја и производа од дрвета Главоњић Д. Бранко 2 8 И
5 Управљање производњом у дрвној индустрији Даница Лечић-Цветковић 2 8 И
6 Трошкови и калкулације у производњи намештаја и производа од дрвета Главоњић Д. Бранко 3 8 И
7 Међународна трговина дрветом и производима од дрвета Главоњић Д. Бранко 3 8 И

Подмодул 2.2. Намештај и производи од дрвета

Р.б. Назив предмета Име или имена наставника семстар ЕСПБ Т
1 Теорије сушења дрвета Милић Горан
1 8 И
2 Конструисање намештаја Џинчић С. Игор 1 8 И
3 Производња намештаја и производа од дрвета Џинчић С. Игор 2 8 И
4 Рестаурација намештаја Палија Тања 2 8 И
5 Елементи  ентеријера Кордић Милена 2 8 И
6 Површинска обрада финалних производа од дрвета Палија Тања 3 8 И
7 Динамичко моделирање процеса за производњу намештаја и производа од дрвета Дедић Ђ. Александар 3 8 И
8 Унутрашња архитектура Кордић Милена 3 8 И

Подмодул 2.3. Хемијско механичка прерада дрвета

Р.б. Назив предмета Име или имена наставника семстар ЕСПБ Т
1 Хемија дрвета са карактеризацијом хемијских компоненти Поповић Јасмина 1 8 И
2 Плоче и композити на бази дрвета Ђипоровић-Момчиловић Р. Миланка,
Поповић М. Млађан
1 8 И
3 Адхезивни системи у преради дрвета Гавриловић-Грмуша Љ. Ивана 1 8 И
4 Каракретизација хемијских компоненти микоскопских и субмикроскопских елемената дрвног ткива Поповић Јасмина,
Ђипоровић-Момчиловић Р. Миланка
1 8 И
5 Карактерисање производа екстракције и дестилације дрвета Поповић Јасмина
2 8 И
6 Биорафинације лигноцелулозних материјала Поповић Јасмина,
Ђипоровић-Момчиловић Р. Миланка
2 8 И

Подмодул 2.4. Машине и уређаји у преради дрвета

Р.б. Назив предмета Име или имена наставника семстар ЕСПБ Т
1 Интеракција обрадног и алатног материјала у преради дрвета Ђурковић Д. Марија,
Вилотић Драгица,
Ђипоровић-Момчиловић Р. Миланка
1 8 И
2 Системи аутоматског управљања у преради дрвета Сврзић В. Срђан 1 8 И
3 Енергетика дрвне индустрије Фуртула Младен 2 8 И
4 Tранспорт и складиштење чврстих материјала у дрвној индустрији Фуртула Младен 2 8 И
5 Вибро-акустична дијагностика система и процеса Ђурковић Д. Марија,
Сврзић В. Срђан
2 8 И
6 Машине и уређаји у обради дрвета Ђурковић Д. Марија 2 8 И
7 Динамичко моделирање процеса за производњу намештаја и производа од дрвета Дедић Ђ. Александар 2 8 И
8 Биорафинације  лигноцелулозних материјала

Поповић Јасмина,

Ђипоровић-Момчиловић Р. Миланка

2 8 И

Подмодул 2.5. Примарна прерада дрвета

Р.б. Назив предмета Име или имена наставника семстар ЕСПБ Т
1 Анатомија дрвета Вилотић М. Драгица,
Тодоровић В. Небојша
1 8 И
2 Својства дрвета Поповић Д. Здравко,
Тодоровић В. Небојша
1 8 И
3 Недеструктивни методи испитивања дрвета Поповић Д. Здравко,
Тодоровић В. Небојша
1 8 И
4 Реологија дрвета Поповић Д. Здравко, 1 8 И
5 Теорије сушења дрвета Милић Р. Горан 1 8 И
6 Фурнири и слојевите плоче Здравковић Владислав 2 8 И
7 Прерада дрвета на пиланама

Попадић Ранко

2 8 И

Подмодул 2.6. Заштита дрвета

Р.б. Назив предмета Име или имена наставника семстар ЕСПБ Т
1 Анатомија дрвета Вилотић М. Драгица,
Тодоровић В. Небојша
1 8 И
2 Својства дрвета Поповић Д. Здравко,
Тодоровић В. Небојша
1 8 И
3 Ентомологија ксилофага Мирић Ј. Миленко 2 8 И
4 Заштита дрвета Мирић Ј. Миленко 2 8 И
5 Патологија дрвета-лигниколне гљиве Мирић Ј. Миленко 3 8 И
6 Основи токсикологије Мирић Ј. Миленко 3 8 И

Обавезни предмети на свим подмодулима

  Назив предмета Име или имена наставника семстар ЕСПБ Т
  Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделовање 1 Сви предавачи на курсу 2 8 О
  Израда пројекта докторске дисертације Сви предавачи на курсу 2 8 О
  Семинарски рад Сви предавачи на курсу 2 6 О
  Одбрана пројекта дисертације Сви предавачи на курсу 3 6 О
  Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделовање2 Сви предавачи на курсу 3 8 О
  Публиковање научног рада 1 у водећем домаћем часопису категорије М52 или М53 Сви предавачи на курсу 3 4 О
  Учешће на домаћем научном скупу са рефератом Сви предавачи на курсу 3 4 О
  Реферисање о напретку истраживања Сви предавачи на курсу 4 6 О
  Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделирање 3 Сви предавачи на курсу 4 10 О
  Пријава дисертације Сви предавачи на курсу 4 8 О
  Публиковање научног рада 2 у водећем домаћем часопису категорије М51 Сви предавачи на курсу 4 6 О
  Учешће у настави на основним студијама или учешће у сегменту неког од актуелних пројеката Министарства за просвету и науку Р. Србије Сви предавачи на курсу 5 8 О
  Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделирање 4 Сви предавачи на курсу 5 8 О
  Учешће на међународном научном скупу са рефератом Сви предавачи на курсу 5 8 О
  Рад на тексту дисертације 1 Сви предавачи на курсу 5 6 О
  Рад на тексту дисертације 2 Сви предавачи на курсу 6 5 О
  Израда докторске дисертације Сви предавачи на курсу 6 10 О
  Рад на припреми одбране дисертације Сви предавачи на курсу 6 5 О
  Публиковање рада у часопису на SCI листи Сви предавачи на курсу 6 10 О