+

Пејзажна архитектура

 

Р. Б. Назив предмета Име или имена наставника Сем. ЕСПБ   Т
1 Методологија НИРа др Снежана Б. Белановић-Симић 1 14 О
2 Технике НИРа др Срђан Р. Бојовић
1 8 О
3 Биљни материјал за посебне намене др Драгица Д. Обратов-Петковић,
др Мирјана Р. Оцокољић,
др Михаило Н. Грбић,
др Марија Ј. Марковић
1 8 И
4 Екофизиологија украсних биљака др Матилда Ш. Ђукић,
др Данијела М. Ђунисијевић-Бојовић
1 8 И
5 Фитомедицина у ПАХ др Милка М. Главендекић,
др Весна В. Голубовић-Ћургуз
1 8 И
6 Спортске и рекреационе површине др Ненад Ђ. Ставретовић 1 8 И
7 Геометријско мод. и виз. у ПА др Биљана С. Јовић 1 8 И
8 Биљни материјал у ПАХ др Драгица Д. Обратов-Петковић,
др Мирјана Р. Оцокољић,
др Михаило Н. Грбић,
др Марија Ј. Марковић
2 8 И
9 Управљање пројектима у ПА др Ненад Ђ. Ставретовић 2 8 И
10 Интегрална заштита урбаног зеленила др Милка М. Главендекић,
др Весна В. Голубовић-Ћургуз
2 8 И
11 Екологија и функционалност урбаног зеленила др Ненад Ђ. Ставретовић,
др Јована Петровић,
др Надежда Стојановић
2 8 И
12 Фиторемедијација у ПАХ др Матилда Ш. Ђукић,
др Данијела М. Ђунисијевић-Бојовић
2 8 И
13 Технике микропропагације др Михаило Н. Грбић,
др Марија Ј. Марковић,
др Драгана М. Скочајић
2 8 И
14 Метрика предела др Навена Б. Васиљевић
др Борис Радић
2 8 И
15 Вегетација пејзажа др Драгица Д. Обратов-Петковић,
др Мирјана Р. Оцокољић,
3 8 И
16 Екологија инвазивних инсеката др Милка М. Главендекић 3 8 И
17 Управљање пределима др Јелена Т. Томићевић-Дубљевић 3 8 И
18 Екологија и конзервација лековитих и ароматичних биљака

др Ивана Р. Бједов

3 8 И
19 Теоријска и методолошка истраживања у планирању предела др Невена Б. Васиљевић 3 8 И

 

 

Oбавезни предмети на свим модулима
  Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделовање 1 Сви предавачи на курсу 2 8 О
  Израда пројекта докторске дисертације Сви предавачи на курсу 2 8 О
  Семинарски рад Сви предавачи на курсу 2 6 О
  Одбрана пројекта дисертације Сви предавачи на курсу 3 6 О
  Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделовање2 Сви предавачи на курсу 3 8 О
  Публиковање научног рада 1 у водећем домаћем часопису категорије М52 или М53 Сви предавачи на курсу 3 4 О
  Учешће на домаћем научном скупу са рефератом Сви предавачи на курсу 3 4 О
  Реферисање о напретку истраживања Сви предавачи на курсу 4 6 О
  Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделирање 3 Сви предавачи на курсу 4 10 О
  Пријава дисертације Сви предавачи на курсу 4 8 О
  Публиковање научног рада 2 у водећем домаћем часопису категорије М51 Сви предавачи на курсу 4 6 О
  Учешће у настави на основним студијама или учешће у сегменту неког од актуелних пројеката Министарства за просвету и науку Р. Србије Сви предавачи на курсу 5 8 О
  Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделирање 4 Сви предавачи на курсу 5 8 О
  Учешће на међународном научном скупу са рефератом Сви предавачи на курсу 5 8 О
  Рад на тексту дисертације 1 Сви предавачи на курсу 5 6 О
  Рад на тексту дисертације 2 Сви предавачи на курсу 6 10 О
  Израда докторске дисертације Сви предавачи на курсу 6 5 О
  Рад на припреми одбране дисертације Сви предавачи на курсу 6 5 О
  Публиковање рада у часопису на SCI листи Сви предавачи на курсу 6 10 О