+

Oblikovanje otvorenih gradskih prostora

Šifra predmeta: MPA1104/3B
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Bez uslova

Je  da se kroz teoretski i praktičan rad student osposobi da povezuje teoretska stanovišta i praktično delovanje, primenjuje savremena stručna shavatanja, uspostavlja autentične metode i principe planiranja i projektovanja.

se ogleda u sticanju sposobnosti formulisanja strategije i planiranju razvoja sistema otvorenih prostora grada, sticanju iskustva u obradi i vrednovanju podataka abiotičke i biotičke sredine kao i slike grada. Sticanju sposobnosti za timski rad.

Teorijska nastava: Aktuelne strategije razvoja sistema otvorenih prostora grada; Održivi razvoj i sistem otvorenih prostora grada (zahtevi u odnosu na politike, ekonomiju i planiranje grada); Urbani dizajn i sistem otvorenih prostora grada; Kategorije otvorenih prostora grada; Metodologija planiranja sisetma otvorenih prostora grada; Metode vrednovanja za potrebe uspostavljanja sistema otvorenih prostora grada; Norme i standardi.

Drugi oblici nastave – studio: Čitanje, razumevanje i interpretiranje stečenih teorijskih znanja i tehnika obrade podataka  i prikaza istih i to kroz: teorijska istraživanja, stručna istraživanja i primenu istih kroz projekat za određeno područje grada.

Materijalu za nastavu možete pristupiti OVDE.