+

Милена Вукмировић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 913
Е-маил: milena.vukmirovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 5
Консултације: Средом у 14.15 часова

Милена Вукмировић рођена је 1979. године у Краљеву. Дипломирала је (2004) и докторирала (2013) на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Учествовала је на више десетина научних и стручних скупова у земљи и иностранству. Аутор је две монографије од националног значаја, више поглавља у монографијама од међународног значаја, радова објављених у домаћим и међународним часописима и више десетина радова на међународним конференцијама. Објавила је 7 радова у часописима од међународног значаја, од којих су 3 рада објављена у врхунским међународним часописима М21а. Члан је међународног удружења AESOP Young Academics, оснивач и председнк управног одбора удружења грађана 5km/h које је члан Међународне федерације пешака (International Federation of Pedestrians – IFP) и професионалног удружења Урбана Лабораторија. Од 2006. до 2010. године била је члан управног одбора COST Akcije 358: “Pedestrian Quality Needs” и од 2012. до 2016. године придружени члан COST Акције TU 1203 “Crime Prevention through Urban Design and Planning“. Тренутно је ангажована на националном научном пројекту “Модернизација западног Балкана”. Иницијатор и једна од оснивача Међународне академске конференције о местима и технологијама – Places and technologies (www.placesandtechnologies.eu). Од фебруара 2015. године ради као саветник Главног урбанисте Града Београда на пословима обликовања отворених јавних градских простора. Област научно-стручног интересовања – урбани дизајн.

Ужа научна област

Урбанизам

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Докторске академске студије

Акредитација 2021

Одабрани научни радови

 • Vukmirovic M., Djukic A., “Process of making the hearth of the neighbourhood: from analogue to digital public space design” in Smaniotto Costa C. and Ioannidis K. (eds.) The making of the mediated public space: essays on emerging urban phenomena, Lisabon: Edicoes Universitarias Lusofonas, 2017, pp. 175-189
 • Vukmirovic M. „Belgrade: The quest for a new city image“ in Doytchinog G., Djukic A. Ionita C. Planning Capital Cities: Belgrade, Bucharest, Sofia, Graz: TU Graz, 2015, pp: 188-212
 • Vukmirović M. Vaništa Lazarević E. “Place competitiveness expressed through digital data” in Vanista Lazarevic, E., Vukmirovic, M., Krstic- Furundzic, A., and Djukic, A. and (Eds.) Keeping up with technologies to improve places, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015, pp. 24-39
 • Djekic J., Djukic A., Vukmirovic M., Djekic and Dinic Brankovic M. “Thermal comfort of pedestrian spaces and the influence of pavement materials on warming up during summer”, Energy and Buildings, Vol. 159, 15 January 2018, Pages 474-485
 • Aranđelović B., Vukmirović M., Samardžić N., „Belgrade: Imaging the future and creating a European metropolis“, Cities, 63, March 2017, pp. 1-19
 • Djukic A., Vukmirovic M., Stankovic S. „Principles of climate sensitive urban design analysis in identification of suitable urban design proposals. Case study: Central zone of Leskovac competition“, Energy and Buildings, Volume 115, 1 March 2016, Pages 23–35
 • Vukmirovic M., Folic B. „Cognitive performances of pedestrian spaces“ in Facta Universitatis Series: Architecture and Civil Engineering 15, no 1, special issue, 2017, pp. 43-57
 • Vukmirovic M. “Sustainable Transport Development Strategies. Case Study: Extension of the Pedestrian Zone in Central City Area” in Cokorilo O. (ed.) Proceedings of the Second International Conference on Traffic and Transport Engineering – ICTTE Belgrade 2016. Belgrade: International Journal of Transport and Traffic Engineering – IJTTE, 25- 26 November 2016, pp. 541-550
 • Vukmirovic M., Raspopovic M., “Vulnerability of public space and the role of social networks in the crisis” in Vanista Lazarevic E., Vukmirovic M., Krstic-Furundzic A. and Đukić A. (eds.) Conference proceedings of Third International Academic Conference on Places and Technologies. Belgrade, Serbia, 14th and 15th April 2016“, Belgrade: Faculty of Architecture University of Belgrade, 2016, pp. 769-779
 • Вукмировић М. Пешачки простор и компеититвни идентитет града, Београд: Задужбина Андрејевић, 2014
 • Đukić A., Vukmirović M., UrbanLAB: Beograd 2020_Evropska prestonica kulture. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2012. ISBN 978-86-7924-070-5