+

Rekultivacija oštećenih zemljišta u pejzažnoj arhitekturi

Šifra predmeta: MPA1104/2D
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: izbor izborne grupe Pejzažni inženjering na zajedničkim master studijama

Upoznavanje studenata sa specifičnostima popravljanja oštećenih zemljišta u urbanim i suburbanim područjima.

Osposobljavanje studenata da praktično pristupe popravljanju oštećenih i za razvoj biljaka nepogodnih zemljišta u gradskom i prigradskom okruženju

Teorijska nastava

Oštećenja zemljišta, vrste, tipovi i intenzitet. Osnovni metodi popravke zemljišta. Postupci prilikom popravljanja veoma oštećenih i izmenjenih zemljišta u gradskim aglomeracijama, a zatim i u prigradskim industrijskim zonama, saobraćajnim kompleksima, zagađenim područjima unutar fabričkih kompleksa, napuštenim kompleksima urbanizovane teritorije, itd. Metodi korišćenja agrotehničkih mera rekultivacije, mere delimične zamene pojedinih slojeva supstrata, analiza metoda izbora odgovarajućih (otpornih) ukrasnih biljaka i njihove uloge u opštem popravljanju uslova za rast ostalog sadnog materijala na teritoriji na kojoj je preduzeto popravljanje zemljišta. Potencijali popravljenog, rekultivisanog zemljišta i njegovo dalje održavanje.

Praktična nastava:

Vežbe: Analiza karaktera oštećenja zemljišta, vrsta i karakteristika nepovoljnog sadržaja u zemljištu, analiza postupaka rekultivacije

Studijski istraživački rad