+

Preduzetništvo u šumarstvu

Šifra predmeta: MŠ71105/b
Studijski program: Šumarstvo - Ekonomika i organizacija šumarstva
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Položen ispit Organizacija i menadžment preduzeća u šumarstvu

Da se studentima pruže potrebna organizaciona, preduzetnička i druga stručna znanja iz oblasti preduzetništva u šumarstvu. Studentima će se omogućiti sticanje znanja o preduzetništvu i malim i srednjim preduzećima (MSP) u šumarstvu, programima, merama i aktivnostima koje se odnose na formiranje i menadžment MSP, načinima organizovanja MSP i klastera, merama podrške razvoju MSP, kao i o strateškim, zakonodavnim i institucionalnim okvirima, koji utiču na poslovanje MSP u šumarstvu.  

Stečena znanja će omogućiti studentima uspešno rešavanje problema osnivanja MSP i vođenja malog biznisa u šumarstvu. Studenti će biti osposobljeni za prepoznavanje kvalitetnih preduzetničkih ideja, kao i za uspešno poslovanje MSP i klastera. Studentima će biti prezentovani primeri liderskih preduzeća iz EU i zemljama u  okruženju, koji će im omogućiti lakšu primenu stečenih znanja u budućem praktičnom radu.  

Teorijska nastava: Preduzetničko poslovanje u šumarstvu (interesne grupe, vizija preduzeća, poslovni ciljevi preduzeća, formulisanje ciljeva); Mala i srednja preduzeća (istorijski aspekt, mesto i uloga u evropskoj i domaćoj privredi, oblici organizacije, pojam, značaj i karakteristike MSP u šumarstvu); Strateški, zakonodavni i institucionalni okviri MSP; Osnivanje MSP (započinjanje sopstvenog biznisa u šumarstvu); Menadžment MSP (planiranje, organizovanje, upravljanje, rukovođenje i kontroling); Organizovanje MSP (poslovna udruženja  i klasteri); Oblici podrške razvoju MSP.

Praktična nastava: Analiza okruženja (globalno okruženje preduzeća, strukturna analiza sektora); Analiza preduzeća (strateška poslovna polja i strateške pozicije uspeha, suštinske kompetencije, analiza lanca stvaranja vrednosti, analiza novostvorene vrednosti, GAP analiza); Analiza slučajeva iz prakse (primeri najbolje prakse iz zemlje i inostranstva) i benčmarking; Procena strateških opcija (portfolio analize, SWOT analiza, analiza rizika).