+

Šumska vegetacija Srbije

Šifra predmeta: MŠ61105/a
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov:

zadatak predmeta Šumska vegetacija Srbije  je da studente upozna sa najvažnijim šumskim  fitocenozama Srbije po geografskim regionima i da ih osposobi za korišćenje stečenog znanja u praksi.

Stečena znanja iz predmeta Šumska vegetacija Srbije imaju višestruki praktični značaj u Šumarstvu.

Teorijska nastava

Na predavanjima biće dato horizontalno i vertikalno zoniranje šumske vegetacije Srbije i pregled šumske vegetacije po regionima u Srbiji: Vojvodini (Banatu, Bačkoj i Sremu), Šumadiji, Pomoravlju, centralnoj Srbiji, severozapadnoj, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, severoistočnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, južnoj Srbiji, Kosovu i Metohiji. Za svaki od navedenih regiona osim pregleda šumskih fitocenoza prikazaće se specifičnosti flore i zaštićeni objekti prirode.

Na vežbama (laboratorijska nastava) studenti proučavaju floristički sastav najznačajnijih fitocenoza i njihovo rasprostranjenje po regionima u Srbiji.

Praktična nastava:

Ovaj vid nastave se održava kao terenska nastava u šumama Srbije, gde studenti uče da prepoznaju i razlikuju različite šumske fitocenoze i prikupljaju terenske podatke o njima.