+

Inventura šuma

Šifra predmeta: MŠ3103
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7
Uslov: Nema

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja vezanih za različite tehnike i metode prikupljanja (premera), obrade, vrednovanja (analize) i prezentacije informacija o šumskim sastojinama i većim šumskim kompleksima, kao i ukazivanje na značaj širine spektra i pouzdanosti informacija o šumskom fondu s aspekta njihove dalje upotrebe u šumarstvu i u drugim oblastima

Znanja neophodna za obavljanje usko stručnih i specifičnih poslova u šumarskoj praksi vezanih za oblast inventure šuma, formiranje i eksploatacije baza podataka o šumskom fondu, kao i za nastavak školovanja na doktorskim studijama

Teorijska nastava Uvod; Sastojinska (uređajna) inventura šuma; Nacionalna i regionalna inventura šuma; Primena daljinske detekcije u inventuri šuma; Određivanje zapremine, kvaliteta i sortimentne strukture sastojine; Određivanje starosti i prirasta sastojine; Primena informacionih sistema u inventuri šuma; Obim informacija, Kodni priručnik

Praktična nastava

Informacije za definisanje obima i izbor metoda premera u inventurnim jedinicmama; Projektovanje premera; Prikupljanje taksacionih podataka po osnovnim metodima sasatojinske (uređajne) inventure šuma; Obrada prikupljenih podataka programskim paketom Osnova; Određivanje zapremine, sortimentne strukture, kvaliteta, starosti i prirasta sastojine; Eksploatacija formirane baze podataka, analiza, prezentacija