+

Automatizacija procesa lakiranja

Šifra predmeta: TMPM2C1
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Upoznavanje studenata sa industrijskim postupcima lakiranja. Sticanje znanja o mogućnostima automatizacije pojedinih faza procesa lakiranja. Utvrđivanje parametara praćenja procesa obrade na automatskim linijama za lakiranje.

Osposobljavanje studenata da posle odslušanog kursa mogu samostalno da odlučuju o automatizaciji tehnološkog procesa površinske obrade u proizvodnji finalnih proizvoda od drveta – proizvodnji nameštaja, enterijera, građevinske stolarije i proizvoda u eksterijeru, te da na osnovu stečenih znanja mogu samostalno da donose odluke pri odlučivanju o investicionim ulaganjima u opremu za automatizaciju površinske obrade drveta u industrijskim pogonima.

Teorijska nastava

Uvod, industrijske tehnike lakiranja, procesi lakiranja i postupci nanošenja

tečnih i praškastih premaza, postupak potapanja, valjanja, nalivanja, lakiranje postupkom

raspršivanja, automatizacija tehnike lakiranja, ekonomski i ekološki aspekti automatizacije,

koncept automatizacije i primeri uređaja, komponente automatskih lakirnih uređaja, mašine i

roboti za lakiranje, tehnika upravljanja procesom lakiranja, nadgledanje i regulisanje procesa

lakiranja, automatizacija obezbeđivanja kvaliteta, optimizacija procesa lakiranja u automatskim

lakirnim linijama, snabdevanje premazom u industrijskom lakiranju, postupci simulacije u

tehnologiji lakiranja, 3-D simulacija, simulacija procesa, karakterisanje mlaza prskanja i slike

prskanja, analiza mlaza prskanja.

Praktična nastava: Laboratorijsko ispitivanje kvaliteta lakiranih površina (otpornost na

grebanje, otpornost na suvu i vlažnu toplotu, ispitivanje adhezije premaza, ispitivanje sjaja,

otpornost prema delovanju različitih hemikalija).