+

Ekonomika proizvodnje drvnih biogoriva

Šifra predmeta: TMPM8B2
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Osposobljavanje studenata za praćenje ekonomskih efekata proizvodnje drvnih biogoriva.

Raspolaganje znanjima za izračunavanje cene koštanja pojedinih tipova drvnih biogoriva u različitim procesima njihove proizvodnje u funkciji vođenja prodajne politike.

Teorijska nastava: 

Obim i struktura investicionih ulaganja u postrojenja za proizvodnju pojedinih tipova drvnih biogoriva. Analiza osetljivosti i rizika investiranja. Kost-benefit analiza investicionih ulaganja u proizvodnju drvnih biogoriva (indeks profitabilnosti). Izračunavanje interne stope prinosa i komercijalne isplativosti proizvodnje drvnih biogoriva. Izračunavanje i praćenje troškova ulaznih komponenti za proizvodnju pojedinih tipova drvnih biogoriva (drva sečka, drvni peleti, drvni briketi, drveni ugalj). Primena pojedinih metoda kalkulacije troškova za izračunavanje cene koštanja pojedinih tipova drvnih biogoriva. Izračunavanje transportnih i drugih troškova u lancu snabdevanja drvnom sirovinom za proizvodnju pojedinih tipova drvnih biogoriva u drvnoj industriji. Izračunavanje transportnih i drugih troškova u lancu prodaje drvnih biogoriva. Formiranje prodajne cene. Ekonomski model za generisanje karbon kredita.

Praktična nastava: 

Prikupljanje podataka,analiza troškova proizvodnje i formiranje prodajne cene sa kost-benfit analizom proizvodnje izabranog drvnog biogoriva. Na osnovu podataka i analize izrađuje se seminarski rad.