+

Бранко Главоњић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 863
Е-маил: branko.glavonjic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 89
Консултације: понедељак, 12‒14 часова

Рођен 1964. године у Новој Вароши. Дипломирао 1988. године на Шумарском факултету у Београду, где је и магистрирао. У току студија био стипендиста Универзитета у Београду и Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка Републике Србије. Докторску дисертацију одбранио 2000. године на Шумарском факултету у Београду, на коме ради од 1989. године. За редовног професора изабран је 2009. године. Ментор је 61 дипломска рада, 5 мастер радова, 9 специјалистичких радова, 2 магистарска рада и 4 одбрањене докторске дисертације. Учествовао у реализацији 22 међународна пројекта, 7 националних пројеката које је финансирало Министарство науке и технолошког развоја (од чега је био руководилац 2 пројекта), и израдио више од 25 студија и пројеката за потребе предузећа из области прераде дрвета. Учествовао на преко 50 домаћих и међународних конференција и предавања по позиву.
Од школске 2003/04. године изводи наставу и на предмету Трговина дрветом на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци (Босна и Херцеговина). Био је продекан за финансије Шумарског факултета. Обављао функцију председавајућег Већа Одсека за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета у два мандата. Шеф је Катедре организације и економике дрвне индустрије и члан Већа биотехничких наука Универзитета у Београду.
Године 2001. именован је од стане Владе СР Југославије за њеног представника у Комитету за дрво Уједињених нација са седиштем у Женеви. Та номинација потврђена је од стране Владе Републике Србије 2008. године.
Године 2003. изабран је за члана, а 2006. године за заменика руководиоца Тима специјалиста за маркетинг и тржиште дрвних производа при Комитету за дрво Уједињених нација. На јесењем заседању Комитета за дрво у Риму, октобра 2008. године, изабран је за председавајућег Комитета за дрво УНЕЦЕ/ФАО за период 2008‒2010. године. Био је најмлађи председавајући Комитета за дрво пореклом из земаља Југоисточне Европе. У периоду 2002‒2003. године и 2016‒2017. године био је члан тима Владе Републике Србије на изради две стратегије развоја, дрвне и индустрије намештаја Србије. Објавио је преко 120 научних и стручних радова од којих 15 у часописима на SCI листи.
Један је од водећих експерата у Србији у области дрвне енергије, трговине дрветом и производима од дрвета, истраживања тржишта и економских анализа у области дрвне и индустрије намештаја.

Ужа научна област

Трговина дрветом и економика прераде дрвета

Област истраживања

Трговина дрветом и производима од дрвета; маркетинг и тржиште производа од дрвета; економика дрвне индустрије; менаџмент дрвне биомасе; стратешко планирање и развој у области дрвне и  индустрије намештаја; тржишне и техно-економске анализе; социо-економски аспекти производње и коришћења дрвних биогорива.

Ангажовање у настави

Струковне студије

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

  • Glavonjić, B., Paluš, H., Lazarević, A. (2020): “Applying the econometric modelling on the monitoring of wood energy consumption in households: case study Southwestern Serbia’’, Thermal Science, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Vol. 24, No: 6B, p. 1-12, ISSN: 0354-9836, doi.org/10.2298/TSCI200118173G
  • Oblak,L., Glavonjić,B., Pirc Barčić,A., Bizjak Govedič, T., Grošelj, P.(2020): Preferences of different target groups of consumers in case of furniture purchase’’, Drvna industrija, Vol. 71 (1), Faculty of Forestry, University of Zagreb, ISSN: 012-6772, p.79-87, https://doi.org/10.5552/drvind.2020.1932,
  • Glavonjić B.; Laazrević A., Oblak L., Kalem M., Sretenović P.; (2020): Competitiveness of Selected South-Eastern European Countries in European Union Wood Flooring Market’’, Drvna industrija Vol. 71 (3), Faculty of Forestry, University of Zagreb, ISSN: 012-6772, p. 281-288, https://doi.org/10.5552/drvind.2020.1963,
  • Paluš, H., Parobek, J., Vlosky, R., Motik, D., Oblak, L., Jošt, M., Glavonjić, B., Dudík, R., Wanat, L. (2018): The status of chain of custody certification in the countries of Central and South Europe, European Wood and Wood Products Journal, Vol. 76, No2, Springer International Publishing, pp. 699-710, DOI: 10.1007/s00107-017-1261-0, ISSN: ISSN: 0018-3768 (Print); ISSN: 1436-736X (online edition)
  • Glavonjić B., Oblak L., Čomić D., Lazarević A., Kalem M.(2017): Wood fuels consumption in households in Bosnia and Herzegovina, Thermal Science, Vol.21, No.5, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, p. 1881-1892, ISSN:  0354-9836, DOI: 10.2298/TSCI170102034G
  • Glavonjić, B.,  Krajnc, N., Paluš H., (2015): Development of Wood Pellets Market in South East Europe, THERMAL SCIENCE, vol. 19 br. 3, str. 781‒792. http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Glavonjic%20Branko%20D & samoar=#.WCieqdIrKt8 http://thermalscience.vinca.rs/pdfs/papers-2015/TSCI150213057G.pdf
  • Oblak, L., Glavonjić, B., (2014):   A Model for the Evaluation of Radio Advertisements for the Sale of Timber Products, DRVNA INDUSTRIJA, vol. 65 br. 4, str. 303‒308.http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Glavonjic%20Branko%20D&samoar=#.WCieqdIrKt8 http://drvnaindustrija.sumfak.hr/pdf/Drv%20Ind%20Vol%2065%204%20Oblak.pdf
  • Glavonjić, B., Krajnc, N. (2013): Woody Biomass Consumption in Montenegro and Its Contribution to the Realization of the National 2020 Renewable Energy Target, THERMAL SCIENCE, vol. 17 br. 4, str. 957‒968. http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Glavonjic%20Branko%20D&samoar=#.WCieqdIrKt8 http://thermalscience.vinca.rs/pdfs/papers-2013/TSCI130607117G.pdf
  • Glavonjić, B., Krajnc, N., (2013): Wood Fuels Consumption in Households in Montenegro, THERMAL SCIENCE, vol. 17 br. 2, str. 323‒332 http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Glavonjic%20Branko%20D&samoar=#.WCieqdIrKt8 http://thermalscience.vinca.rs/pdfs/papers-2013/TSCI130101029G.pdf
  • Glavonjić, B., Oblak, L. (2012): Consumption of woody biomass in industry, commercial and public facilities in Serbia – Present State and Possible Contribution to the Share of Renewable Sources in Final Energy Consumption, Thermal Science, Vol. 16, No. 1, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, ISSN: 0354-9836, p. 7-19, DOI: 10.2298/TSCI1201007G,