+

Sistemi automatskog upravljanja u drvnoj industriji

Šifra predmeta: TMPM4A1
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: opšti uslovi

Upoznavanje studenata sa mogućnostima rada i primene automatskog upravljanja u preradi drveta. Studenti će upoznati mogućnosti korišćenja automatskog upravljanja u preradi drveta i osposobiti se za odgovarajuće primene.

Sticanje znanja i veština i osposobljavanje budućih stručnjaka za rešavanje problema vezanih za mogućnosti, načine rada i primene automatskog upravljanja u preradi drveta.

Teorijska nastava:

Karakterizacija sistema automatskog upravljanja Stabilnost sistema automatskog upravljanja Digitalni sistemi automatskog upravljanja Sistemi kontrole procesa u drvnoj industriji Principi i sistemi za kontrolu proizvoda drvne industrije

Praktična nastava: 

Računske vežbe prate tematske oblasti teorijske nastave u smislu primene teorijskih znanja na rešavanje zadatih problema. Terenska (stručna) nastava se održava u preduzećima u oblasti prerade drveta u kojima kandidati snimaju postojeći sistem automatskog upravljanja, a u skladu sa interesovanjem kandidata.