+

Срђан Сврзић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 879
Е-маил: srdjan.svrzic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације: понедељак ,11.00–12.00 часова; четвртак 13.00–14.00 часова

Др Срђан Сврзић рођен је 27. априла 1969. године у Крушевцу. Основну школу „Јован Поповић” и гимназију „Боса Цветић” завршио је у Крушевцу, све са одличним успехом. На Шумарски факултет у Београду, Одсек за обраду дрвета, уписао се школске 1991/92 године, а дипломирао 16. 1. 1999. године, са просечном оценом 8,83 и оценом дипломског рада 10 (са темом: „Испитивање утицаја тињајућег пражњења на електрична својства шпер-плоче и плоче иверице”).
Октобра 1999. године уписао је постдипломске студије на Шумарском факултету, Смер за обраду дрвета – финална прерада дрвета. Испите на постдипломским студијама положио је са просечном оценом 10, а магистрирао 12. 10. 2004. одбраном магистарског рада под насловом: „Утицај јонизујућег зрачења на својства неких композита на бази дрвета”.
Докторску тезу под насловом „Стабилност система аутоматског сушења дрвета за изабране режиме” одбранио је 28. 5. 2010. године.

Ужа научна област

Машине и уређаји у преради дрвета

Област истраживања

Акустична анализа; неконвенционалне технике механичке обраде дрвета; мерна техника.

Одабрани научни радови

 • P. Todorović, N. Atanackov, J. Miljković, S. Svrzić, S. Đinđić, N. Yossifov, P. Osmokrović and N. Kartalović, 1999: «ON ELECTRIC PROPERTIES OF SOME MODIFIED WOOD-BASED COMPOSITES», The Fourth International Conference on the Dеvelopment of Wood Science/Technology and Forestry, Misseden Abbey, United Kingdom, 14‒16 July 1999. (Bucкinghamshire Chilthrens Unиversity College, High Wycombe, United Kingdom 1999) – рад саопштен на међународној конференцији. M33
 • P. Todorović, N. Atanackov, J. Miljković, S. Svrzić, S. Đinđić, Z. Đurišić, V. Simić and N.Yossifov, 2000: «ON SEVERAL PROPERTIES OF SOME WOOD-BASED COMPOSITES», The Fifth Pacific Rim Bio-Based composites Simposium, Canberra, Australia, 10-13 December 2000. – рад саопштен на међународној конференцији и штампан in extenso у зборнику радова (Proceedings 5th Pacific Bio-Based Composites Simposium, Canberra, Australia, 10‒13. December 2000., compiled by P.D. Evans, pp.386‒392; The Department of Forestry, The Australian National University, Canberra, Australia 2000.) M33
 • P. Todorovć, D. Vilotić, Z. Đurišić, S. Svrzić, N. Atanackov, 2007: „On Influence of Species of Conifers on Value of Absorption Coefficient for Gamma Rays in Wood Tissue“, рад саопштен на међународној конференцији и штампан in extenso у зборнику радова (Proceedings of Third Internatonal Symposium on Wood Machining, Lausanne, Switzerland, 21-23 May 2007., pp. 9‒12. Edited by P. Navi and A. Guidoum, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne.) M33
 • P. Todorović, S. Svrzić, D. Vilotić, G. Radošević, Z. Đurišić, D. Lukačev, M. Furtula, 2007: „Some Examples of Determination of Absorption Coefficient for Gamma Rays in Tissue of Some Softwood Species“, рад саопштен на међународној конференцији и штампан in extenso у зборнику радова (Proceedings of Third Internatonal Symposium on Wood Machining, Lausanne, Switzerland, 21‒23 May 2007., pp. 111‒114. Edited by P. Navi and A. Guidoum, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne.) M33
 • P. Todorović, D. Vilotić, Z. Đurišić, S. Svrzić, N. Atanackov, G. Radošević, D. Lukačev, M. Furtula, 2007: „Studies of Relationship between Values of Absorption Coefficient for Gamma Rays in Wood Tissue Selected Hardwood Species“, рад саопштен на међународној конференцији и штампан in extenso у зборнику радова (Proceedings of Third Internatonal Symposium on Wood Machining, Lausanne, Switzerland, 21‒23 May 2007., pp.115‒118. Edited by P. Navi and A. Guidoum, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne.) M33
 • S. Svrzić, M. Mandic 2015: „The influence of controlled gamma ray exposition upon chemical structure changes of the several wood-based composites using the ftir spectra“, рад саопштен на међународној конференцији: Second International Scientific Conference WOOD TECHNOLOGY & PRODUCT DESIGN, 30th August – 2nd September, 2015, University Congress Centre, OHRID, Republic of Macedonia. М33
 • M. Mandic, G. Danon, S. Svrzić, 2015: „ The Comparative Analysis of Two for Methods for Peripheral
  Milling Cutting Force Measurement of oak wood“ 26th International Conference on Wood Science and
  Technology, 16th October, 2015, Zagreb, Croatia М33
 • S. Svrzić, P. Todorović, 2011: „Оn the prolonged effect of plasma treatment upon dielectric properties of wood based composites; Forest Product Journal, vol.61, No.8, pp. 694‒700. M23
 • S. Svrzic, 2012: „Еxamination of auxiliary system stability in wood drying”, Drying technology: An International Journal, 30:16, 1936‒1941. M21
 • M. Mandić, S. Svrzić, G. Danon, 2015: “The Comparative Analysis of Two Methods for the Power Consumption Measurement in Circular Saw Cutting of Laminated Particle Board”; Wood Research, vol. 60, No 1, pp. 125–136. M23
  Уџбеничка литература
 • С. Сврзић, 2013: „Приручник за припрему пријемног испита из физике на Шумарском факултету Универтизезта у Београду”, Шумарски факултет, Београд 2014.
 • С. Сврзић, 2015: „Аутоматизација производње намештаја и производа од дрвета – Сигнали и системи” – Уџбеник, Шумарски факултет, Београд, 2016.