+

Sociologija

Šifra predmeta: EI31211
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Akademske osnovne studije
Nastavnici:

dr Sreten Jelić

Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 3
Uslov:

Cilj predmeta je da se studentima pruže potrebna osnovna znanja iz oblasti sociologije i društvenih nauka.

Raspolaganje odgovarajućim opštim znanjima, koja će im omogućiti da lakše usvoje nastavno gradivo u narednim godinama studija (pre svega iz oblasti ekonomike šumarstva, trgovine i marketinga, šumarske politike i organizacije i poslovanja u šumarstvu), kao i da budu u stanju da se snađu u društvenim odnosima proizvodnje i prometa roba i usluga.

Pojam nauke i zadaci sociologije (nastanak i razvoj nauke u savremenom društvu, pojam, predmet i teškoće definisanja sociologije, sociologija i druge društvene nauke i posebne sociologije), Sociološke teorije i pravci (mehanicističke, biologističke, psihologističke i formalno-sociološke teorije, funkcionalizam, strukturalizam, marksistička teorija i nova sociologija), Društvo i društvene pojave (nastanak ljudskog društva, odnos prirode i društva, sociološki pojam čoveka, odnos društva i pojedinca i društvene pojave, rad kao centralna društvena kategorija, podela rada, otuđenje i razotuđenje rada, rad i dokolica, tehnologija kao način kreativnog preobražaja sveta, humana i nehumana tehnologija, industrijalizacija i njene posledice) i Socijalna ekologija (socijalna ekologija, socio-ekonomski sistemi, ekološka svest i ponašanje i usklađivanje ekoloških i ekonomskih interesa).