+

Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ, МЕНАЏМЕНТ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА
(240 ЕСПБ)

I  година

I семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Математика 7 3+3
Техничка физика 7 3+3
Хемија 7 3+3
Анатомија дрвета 8 3+3
Страни језик 1 4 4+0
II семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Техничка механика 7 3+3
Нацртна геометрија са техничким цртањем 8 3+5
Хемија дрвета 8 3+3
Страни језик 2 4 4+0

II  година

III семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Машинство са индустријском енергетиком 6 3+2
Својства дрвета 7 3+3
Познавање материјала 7 3+3
Аутоматизација у производњи намештаја и производа од дрвета 6 2+2
Изборни предмет 1 6  
IV семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Конструкције намештаја и производа од дрвета 8 3+5
Унутрашњи транспорт 6 3+3
Хидротермичка обрада дрвета 7 3+3
Заштита дрвета 7 3+3
Изборни предмет 1
Инжењерска графика (2+2)
Пнеуматика и хидраулика у дрвној индустрији (2+2)
Сигурност на раду (2+2)
Примењена електротехника у дрвној индустрији (2+2)

 

III  година

Изборна група А: Технологије намештаја и производа од дрвета
Изборна група Б: Пројектовање намештаја и производа од дрвета
Изборна група Ц: Менаџмент производње намештаја и производа од дрвета

V семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Машине и алати за обраду дрвета 6 3+3
Иверице, влакнатице и дрвнопластичне масе 6 3+3
Пројектовање намештаја и производа од дрвeта 6 2+4
Изборни предмет 2 6 2+2
Изборни предмет 3 6 2+2
VI семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Фурнири и слојевите плоче 6 3+3
Прерада дрвета на пиланама 6 3+3
Изборни предмет 4 6 2+2
Изборни предмет 5 6 2+2
Изборни предмет 6 6 2+2
Изборни предмети 2 и 3:
Изборна група А: Изборна група Б: Изборна група Ц:
Хемијска прерада дрвета Дизајн Дизајн
Енергетика у дрвној индустрији Маркетинг производа од дрвета Маркетинг производа од дрвета
Технолошка својства дрвета Технолошка својства дрвета Операциона истраживања
Теоријске основе лепљења дрвета    
Изборни предмети 4,5 и 6:
Изборна група А: Изборна група Б: Изборна група Ц:
Технологије производње кућа од дрветa Пројектовање елемената за опремање ентеријера Предузетништво у дрвној индустрији
Технологија дрвних производа у грађевинарству Технологије инжењерских производа од масивног дрвета Пословне финансије
Технологије инжењерских производа од масивног дрвета Организација простора Пословно право
Лепљење у финалној преради дрветa Екологија у дрвној индустрији Менаџмент дрвне биомасе
Екологија у дрвној индустрији   Екологија у дрвној индустрији

 

IV година

Изборна група А: Технологије намештаја и производа од дрвета
Изборна група Б: Пројектовање намештаја и производа од дрвета
Изборна група Ц: Менаџмент производње намештаја и производа од дрвета 

VII семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Финална прерада дрвета 6 3+3
Површинска обрада дрвета 6 3+3
Организација производње у дрвној индустрији 6 3+3
Економика дрвне индустрије 6 3+3
Изборни предмет 7 6 2+1
VIII семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Трговина дрветом и производима од дрвета 6 3+3
Управљање производњом у дрвној индустрији 6 3+3
Пројектовање предузећа у дрвној индустрији 6 3+3
Изборни предмет 8 6 2+1
Завршни  рад 6  
Изборни предмети 7:
Изборна група А: Изборна група Б: Изборна група Ц:
Управљање квалитетом у дрвној индустрији Управљање квалитетом у дрвној индустрији Управљање квалитетом у дрвној индустрији
Тапацирани намештај Тапацирани намештај Производни системи у дрвној индустрији
Tехнологија допунских производа примарне прераде дрвета    
Изборни предмети  8:
Изборна група А: Изборна група Б: Изборна група Ц:
Композитни производи од дрвета Пројектовање ентеријера Менаџмент предузећа за производњу намештаја и производа од дрвета
Менаџмент предузећа за производњу намештаја и производа од дрвета Менаџмент предузећа за производњу намештаја и производа од дрвета Управљање пројектима и инвестицијама у дрвној индустрији
  Композитни производи од дрвета