+

Пејзажна архитектура

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА  – 2014.
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА (240 ЕСПБ)

I  година

I семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Увод у пејзажну архитектуру 3 2+0
Математика 5 3+3
Нацртна геометрија 6 3+3
Цртање 5 1+3
Изборни предмет 1 5  
Изборни предмет 2 6  
II семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Историја вртне уметности 4 2+2
Педологија 6 3+3
Хортикултурна ботаника 7 3+3
Пејзажноархитектонска графика 5 2+3
Елементи пејзажноархитектонског пројектовања 1 6 2+3
Изборни предмет 2 2  
Изборни предмет 1 Изборни предмет 2
Шумска екоклиматологија (3+1) Енглески језик (4+0)
Социологија (2+2) Немачки језик (4+0)
Петрографија са геологијом (2+2) Француски језик (4+0)
Основе екологије и заштита животне средине (2+2) Руски језик (4+0)

II  година

III семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Елементи пејзажноархитектонског пројектовања 2 6 2+3
Екофизиологија биљака 7 3+3
Урбана екологија  5  2+2
Примењена геоморфологија са хидрогеологијом  5 2+2
Декоративна дендрологија  7 3+3
IV семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Декоративна дендрологија  5 3+3
Цвећарство  6 3+3
Пројектовање вртова  7 2+3
Основе урбанизма  6 2+3
Изборни предмет 3  6  
Изборни предмет 3
Ликовно обликовање (2+3)
Пејзажно-инжењерска техника (2+3)
Оплемењивање украсних биљака (2+3)

III  година

V семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Болести украсних биљака 6 3+2
Вегетација пејзажа 5 3+1
Дизајн биљкама 5 2+3
Изборни предмет 4 5  
Пејзажноархитектонско пројектовање 1 4 2+3
Производња садног материјала 5 2+3
VI семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Пејзажноархитектонско пројектовање 1 6 2+3
Производња садног материјала 5 2+3
Предеона екологија 5 2+3
Подизање и неговање травњака 5 2+2
Изборни предмет 5 5  
Изборни предмет 6 4  
Изборни предмет 4 Изборни предмет 5 Изборни предмет 6
Еколошки инжињеринг у пејзажној архитектури (2+2) Историја пејзажне архитектуре (2+3) Диверзитет и очување станишта (2+3)
Исхрана биљака (2+2) Геодезија и ГИС (2+3) Естетика пејзажа (1+3)
  Технологија производње цвећа (2+3)  

IV  година

VII семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Хортикултурна ентомологија  6 3+2
Пејзажноархитектонско пројектовање 2  6 2+3
Цвећарство ентеријера  5 2+3
Изборни предмет 7  5  
Подизање и неговање зелених површина  4 3+2
Планирање и уређивање предела  4 2+3
VIII семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Подизање и неговање зелених површина 6  3+2
Планирање и уређивање предела 6 2+3
Економика и организација у пејзажној архитектури 5 3+2
Изборни предмет 8 6 (2+3)
Изборни предмет 9 4  
Професионална пракса 3  
Изборни предмет 7 Изборни предмет 8 Изборни предмет 9
Производња травних тепиха (2+2) Реконструкција зелених површина (2+3) Учешће јавности у области пејзажне архитектуре (2+1)
Зелене површине посебне намене (2+2) Интегрална заштита биљака у пејзажној архитектури (2+3) Савремена пејзажна архитектура (2+1)