+

Osnove gajenja šuma

Šifra predmeta:
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:

dr Martin Bobinac,vanr. prof.,  mr Ivan Bjelanović

Saradnici:
Status predmeta: Osnovni (6) , obavezan
Broj ESPB: 8 bodova (od ukupnog broja bodova za predmet 100%)
Uslov: upisana III godina studija

Praktično upoznavanje slušalaca (studenata) sa prirodom šume, ekološkim značajem šuma, međusobnim odnosom ekoloških faktora i šume i osnovnim metodama gajenja šuma u najznačajnijim tipovima šuma, pretežno na području Beograda.

Osposobljavanje studenata da na konkretnim objektima u šumskom području mogu da definišu stanišne uslove, sastojine, uzgojne potrebe i osnovne uzgojne mere.

Upoznavanje sa osnovnim karakteristikama šume: ekološkim faktorima kao odlučujućih činilaca u cilju izbora osnovnih metoda prirodnog obnavljanja i negovanja sastojina u određenim tipovima šuma; upoznavanje sa sastojinom – osnovnim elementima i karakteristikama, klasifikacijom stabala u sastojini, razvojnim fazama sastojine. Upoznavanje sa merama nege sastojina (osvetljavanje podmlatka, čišćenje i prorede) i obnavljanja šuma (definisanje uslova za uspešno prirodno obnavljanje, primena osnovnih metoda obnavljanja), u šumama naših najvažnijih vrsta drveća.