+

Dendrologija

Šifra predmeta:
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB: 1
Uslov: Ne postoji

Da studenti nauče da determinišu i međusobno razlikuju drvenaste vrste u prirodnim uslovima, kao i njihove ekološke i fenološke karakteristike

Znanja stečena na terenskoj nastavi iz Dendrologije imaju praktični začaj i služe kao osnova za čitav niz stručnih šumarskih disciplina

Stručna praksase održava u šumama u okolini Beograda, gde studenti uče da raspoznaju drvenaste vrste u njihovom prirodnom ambijentu. Determinacija drvenastih vrsta se vrši na osnovu habitusa, izgleda kore, izbojaka sa listovima, plodova i na osnovu cvetova (za drvenaste vrste koje cvetaju u maju mesecu). Studenti sakupljaju herbarski materijal koji im služi da determinaciju vrsta i za učenje materije za polaganje kolokvijuma.