+

Zelene površine posebne namene

Šifra predmeta: PA4734B
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 5
Uslov: Nema uslova

Upoznavanje studenata sa tipovima, ulogom, značajem, izgradnjom, održavanjem, negovanjem i opštim menadžmentom zelenih površina posebne namene

Omogućavanje primene specifičnih znanja u formiranju i uspešnom negovanju specijalnih oblika i tipova zelenih površina, koje nisu obuhvaćene standardnim klasifikacijama urbanog i suburbanog zelenila.

Teorijska nastava

Kategorizacija zelene površine posebne namene, njihova posebna funkcija, značaj i mesto u sistemu zelenila grada, pejzaža i otvorenih prostora. Fizičke, biološke i ekološke karakteristike specijalnih tipova i vrsta zelenih površina. Procena i analiza funkcija, upotrebljivosti, specifičnih koristi i unapređivanja koristi od zelenih površina posebne namene. Struktura, položaj, sastav, funkcije, izgradnja, redovno održavanje i negovanje biljaka, najvažnijih tipova zelenih površina posebne namene:  krovnih vrtova, vertikalnih zelenih površina, zelenila zatvorenih i poluzatvorenih prostora i atrijuma, zelenila vodenih resursa u gradu, akvaparkova, industrijskih parkova, parkirališta, biznis parkova, zelenila uz lokalitete za ekstremne sportove, zelenila fasada, terasa, balkona i prozora, privatnih vrtova, itd. Zelenilo i njegovo uspostavljanje, formiranje i održavanje u alpinetumima, na prekrivenom zemljištu, u žardinjerama i kontejnerima, na površinama bez otvorenog zemljišta i na privremenim površinama. Rekonstrukcija, obnova, unapređivanje i umrežavanje zelenih površina posebne namene. Terenski obilazak i analiza dostupnih, postojećih zelenih površina posebne namene.

Praktična nastava: Drugi oblici nastave

Analiza  tehnoloških postupaka izgradnje, revizije i rekonstrukcije, kao i standardnog održavanja zelenih površina posebne namene, grupna izrada i odbrana seminarskog rada.