+

Petrografija sa biologijom

Šifra predmeta:
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
Nastavnici:

1417

Saradnici:
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5
Uslov: nema

Cilj predmeta

Primer teksta.

Ishod predmeta

Primer teksta.

Sadržaj predmeta

Primer teksta.