+

Predeona ekologija

Šifra predmeta: PA3627
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 5
Uslov: Primenjena geomorfologija sa hidrogeologijom

Sticanje znanja o prostornim i ekološkim odnosa, sagledani kroz različite razmere za potrebe analize, planiranja i upravljanja predelima

Prepoznavanje  prostornih obrazaca kao indikatora ekoloških procesa i funkcionisanja u predelu. Poznavanje tipova  predela (od prirodnog do urbanog), njihovo izdvajanje i  klasifikacija. Razumevanje sistemskog mišljenja preko principa integracije, razmere, stabilnosti i heterogenosti.

Teorijska nastava: Predeo iz ekološke perspektive. Principi predeone ekologije. Struktura predela: parčad, koridori, matrica i struktura predela kao celine. Osnovi dinamike predela: procesi, funkcionisanje i promene predela. Tipologija: Osnovni pojmovi i definicije, pristupi u tipizaciji predela i prateće metode, predeli različitog stepena modifikacije i njihove karakteristike.

Drugi oblici nastave: Izdvajanje prirodnih predela. Izdvajanje elemenata predela. Izdvajanje antropogenih predela. Prepoznavanje predela različitog stepena modifikacije. Utvrđivanje matrice i obrazaca predela. Ekološke mreže.