+

Ekološko – tipološki osnov u zaštiti prirode

Šifra predmeta: Š3633V
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni/VI semestar
Broj ESPB: 2
Uslov:

Upoznavanje studenata sa prirodnim vrednostima,  specifičnostima i obeležjima, njihovim ekološkim uslovima, ekološko – tipološkim sastavom i karakteristikama

Praktična primena ekoloških i ekološko-tipoloških saznanja u  isticanju  funkcionalno-vrednosnih elemenata, očuvanju prirmarnnih prirodnih vrenosti,  zaštićenih prirodnih dobara, područja i regiona i biodiverzitetske strukture, ravnoteže i trajnosti

Zaštićena prirodna dobra i prirodni resursi. Ekološko-tipološka mreža. Zaštićena područja. Uslovi i zakonska regulativa zaštite. Ekološko-tipološke karakteristike  kao osnov definisanja i isticanja funkcionalno- vrednosnih elemenata, zaštite i zakonske regulative. Ekološko-tipološki osnov u zaštiti prirodnih resursa i područja,  zaštićenih prirodnih dobara, pojam i značaj. Ekološko-tipološka raznolilost područja.Valorizacija  u očuvanju primarne strukture, održivosti i trajnosti. Sastav struktura, forma, sastav vrsta, horizontalna i vertikalna struktura, međusobni odnosi u smislu akcija i koakcija, karakter i dinamizam ekoloških procesa tipova šuma. Prirodne vrednosti i biodiverzitet. Ekološko-tipološke karakteristike  zaštićenih prirodnih dobaraa Srbije. Tipološki sastav, tipološka struktura i tipološke karakteristike  zaštićenih prirodnih dobara Srbije.

Tipološki sastav i tipološke karakteristike zaštićenih regiona i zaštićenih područja. Ekološke osnove i zaštita flore i faune. Ekološko-tipološka struktura, forma, dinamizam,  sruktura  i karakteristike  u očuvanju prirodnih vrednosti, primarnog sastava strukture i funkcionalne vrednosti biodiverziteta