+

Informacioni sistemi u šumarstvu

Šifra predmeta: Š4739B
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:

dr Aleksandar Marković

Saradnici:
Status predmeta: Izborni u sedmom semestru
Broj ESPB: 3
Uslov: Nema

Informacioni sistemi u šumarstvu je izborni predmet koji je namenjen studentima četvrte godine Odseka za šumarstvo. Gradivo koje se izučava na ovom predmetu nadopunjuje i produbljuje informatička znanja koja su studenti stekli na predmetu Informatika, a koji se sluša u prvoj godin studija. Cilj predmeta je da studenti steknu potrebna znanja u oblasti razvoja i primene informacionih sistema i savremenih informacionih tehnologija koje svoju primenu nalaze u šumarstvu. Kroz sadržaj predmeta studenti će se upoznata sa osnovnim konceptima informacionih sistema, kao i metodologijama za njihovo projektovanje. Poseban naglask je na primeni IS u različitim oblastima šumarstva.

Stečeno znanje iz predmeta Informacioni sistemi u šumarstvu poslužiće studentima koji će se u praksi susretati sa informatičkim tehnologijama i informacionim sistemima da iste lakše usvoje i učestvuju u njihovoj primeni. Poznavanje ove disipline poslužiće im takođe u procesu projektovanja infomacionih sistema u šumarstvu, gde oni kao budući inženjeri treba da učestuju kao eksperti za problematiku šumarstva. Studenti će  biti osposobljeni da sagledaju zahteve za podacima, razumeju arhitekturu i komponente baza podataka, da učestvuju u projektovanju baza podataka i koriste upitne jezike za pristup podacima baze.Takođe, biće osposobljeni da učestvuju u analizi i logičkom projektovanju IS.

Teorijska nastava: Uvod: sistemi za upravljanje bazom podataka i modeli podataka; Model objekti-veze: elementi modela OV, ograničenja i operacije, primeri; Relacioni model.SQL: struktura, ograničenja, operacije; Funkcije sistema za upravljanje bazom podataka, Projektovanje baza podataka: Analiza sistema i zahteva korisnika; Planiranje razvoja IS: analiza zahteva i funkcionalna analiza; Logičko projektovanje strukture i dinamike sistema.

Praktična nastava: : Sistemi za upravljanje bazom podataka i modeli podataka;Model objekti-veze: izrada jednostavnih modela; Relacioni model: Relaciona algebra; Relacioni račun; SQL: Zadaci; Projektovanje baza podataka: Analiza sistema i zahteva korisnika – primeri.