+

Ruski jezik

Šifra predmeta: Š1107B
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 4+4
Uslov: da je student pohađao časove ruskog jezika u osnovnoj ili srednjoj školi

Obučavanje studenata ruskom jeziku na nivou usvajanja i korišćenja stručne terminologije u pisanom i usmenom jeziku. Stvaranje navike izlaganja stručnih znanja na ruskom jeziku u adekvatnim

Osposobljenost studenata da čitaju i prevode  stručnu literaturu radi sticanja profesionalnih znanja,  da pišu kratke stručne tekstove i vode razgovor na stručnu tematiku.

Teorijska nastava Teorijska nastava se zasniva na upoznavanju studenata s sadržajem stručnih tekstova (pre svega leksike), kao i predavanja iz hramatike ruskog jezika, koja treba da objasne način upotrebe određenih gramatičkih obika, kao i način građenja rečenice na ruskom jeziku.

Praktična nastava: Vežbe se izvode iz prevođenja (pismenog i usmenog), rešavanja gramatičkih testova. Samostalni studentski rad podrazumeva usmeno izlaganje na zadatu temu, kao i prezentaciju u pauer pointu problematike neposredno vezane za šumarstvo. U okviru većbanja se koriste i kratki filmovi (4-5 minuta) s ciljem provere razumevanja savremenog ruskog jezika posvećenog životu šuma.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe