+

Francuski jezik

Šifra predmeta:
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:

Sandra A.Ilić Đorđević

Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 4
Uslov: Osnovni ili srednji nivo učenja francuskog jezika

usvajanje gramatike i stručne terminologije

mogućnost korišćenja stručne literature na francuskom jeziku

  • Teorijska nastava Gramatika, stručni tekstovi
  • Praktična nastava:Konverzacija
  • Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe