+

Organizacija prostora

Šifra predmeta: TMP36B3
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Upisana treća godina studija

Osposobljavanje studenata da posle odslušanog kursa i provere znanja mogu samostalno da analiziraju postojeće osnove objekata i daju odgovarajuća rešenja novih prostornih organizacija. Da na osnovu stečenih znanja pravilno vrednuju tehničke mogućnosti i investiciona ulaganja pri realizaciji projekata.

U potpunosti ispunjen postavljeni cilj predmeta

Teorijska nastava: Organizacija prostora u kontekstu razvoja arhitekture i društva, Uticaji okruženja – kulturološki, sociološki, politički i društveni kontekst, Proces projektovanja unutrašnjeg prostora, Mere i proporcije u projektovanju, Dimenzionalna analiza prostora, Studija slučaja – stambene tipologije, Funkcionalna analiza prostora – stambeni prostori, Funkcionalna analiza prostora – javni prostori, Komponovanje, prostorni odnosi i tipologija kompozicija – Arhitektonski sklop, Vrednovanje prostora sa stanovišta korisnika – tipologija objekata za smeštaj i boravak, Najznačajnija dela i autori savremene arhitekture;

Praktična nastava– studio: Prostorni odnosi, Stambeni prostori – dnevna i noćna zona, Stambeni prostori – funkcionalna analiza / dnevni boravak i trpezarija, Stambeni prostori – kuhinje / tipologija i funkcionalne zone, Stambeni prostori – funkcionalna analiza / spavaća soba i kupatilo, Prezentacija 1 – stambene tipologije, Kompoziciona rešenja i komponente prostora / trodimenzionalni sklopovi, Javni prostori – kancelarije, Javni prostori – stepenice / tipologija i dimenzionisanje, Javni prostori – restorani, Javni prostori – škole, Prezentacija 2 – javni objekti;