+

Francuski jezik 2

Šifra predmeta: TNPOD1208/1
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Nastavnici:

Sandra A. Ilić Đorđević

Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 4
Uslov: Osnovni ili srednji nivo učenja francuskog jezika

usvajanje gramatike i stručne terminologije

mogućnost korišćenja stručne literature na francuskom jeziku

Teorijska nastava Gramatika, stručni tekstovi

Praktična nastava:Konverzacija

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe