+

Немачки језик 1

Шифра предмета: ТНПОД1104/2
Студијски програм: Технологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Наставници:

Маша Полило

Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 4
Услов: Знање на ЦЕФ нивоу А2

Циљ Немачког језика I/1је обнављање и консолидовање основних језичких структура и вокабулара пређених током претходног школовања и увођење неових лексичких и семантичких јединица језика струке. Раде се све језичке вештине, с акцентом на рецептивним вештинама

Овладавање језичким вештинама на CEF нивоу Б1

Језичке структуре на нивоу Б1. Теме по недељама: Fakultät für Forstwirtschaft, Landschaftsarchitektur, Biomasserezeugung, Laubbäume und Nadelbäume, Fichte, Weißtanne, Rotbuche – Mutter des Waldes,Weißkiefer, Schwarzkiefer, Darrrgewicht, Druckholz, Festigkeit des Holzes, Klimawandel, Maschinen für die Holzbearbeitung, Umweltverschmutzung, Holzfeuchte und Holztrocknung, Erklärung der wichtigsten Blattformen, Aufgaben und Bedeutung des Waldes, Unwetter als erste Anzeichen der Klimakatastrophe, Forstwirtschaft…

Теоријска настава

Практична настава:

Други облици наставе – лабораторијске вежбе

Увежбавање језичких структура, лексике и језичких вештина на нивоу Б1