+

Француски језик 2

Шифра предмета: ТНПОД1208/1
Студијски програм: Технологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Наставници:

Сандра А. Илић Ђорђевић

Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 4
Услов: Основни или средњи ниво учења француског језика

усвајање граматике и стручне терминологије

могућност коришћења стручне литературе на француском језику

Теоријска настава Граматика, стручни текстови

Практична настава:Конверзација

Други облици наставе – лабораторијске вежбе