+

Стручна пракса – Специјалистичке студије

Шифра предмета:
Студијски програм: Специјалистичке академске студије из Трговине дрветом и производима од дрвета
Врста и ниво студија: Специјалистичке академске студије (II степен)
Наставници:

David Pettenella

Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB: 8
Услов: одслушани сви предмети и положени испити из зимског семестра у оквиру студијског програма специјалистичких студија

Упознавање студената са практичним аспектима  маркетинга, трговине и пословања компанија које се баве производњом и трговином производа од дрвета у северном делу Италије.

 

Стицање практичних знања, искустава и вештина у пословима унутрашњег и спољнотрговинског пласмана производа од дрвета компанија из Италије.

Студијска пракса се изводи у Италији ради упознавања са радом најзначајнијих компанија из области производње, извоза и увоза намештаја, резане грађе и других производа од дрвета, а према. Правилнику о обављању теренске наставе, школске праксе, производне праксе и стручне екскурзије у прилогу.

  • упознавање са маркетинг активностима компанија у смислу истраживања тржишта, промоције, дистрибуције и политике цена;
  • упознавање са маркетинг стратегијама предузећа,
  • упознавање са најзначајнијим елементима конкурентности за поједине категорије производа од дрвета на домаћем и глобалном тржишту;
  • упознавање са карактеристикама и захтевима најзначајнијих извозних тржишта за италијанске компаније за поједине категорије производа од дрвета;
  • упознавање са утицајем глобалних токова трговине дрветом и производима од дрвета на тржиште у Србији.
  • израда дневника стручне праксе.