+

Osnovne akademske studije (od 2021.)

Novi studijski programi osnovnih akademskih studija su akreditovani 2021. godine i počinju sa izvođenjem od školske 2021/2022. godine.

Prvi stepen studija (Bachelor with honours) predstavlja osnovne akademske studije. Ovaj stepen je relevantan, pre svega, za tržište rada. U okviru studijskih programa prvog ciklusa studija, studenti ne stiču samo teorijska znanja, već stiču dovoljno kompetencija opštih i stručnih, da mogu da nastave studije na drugom nivou studija.

Na svim studijskim programima osnovnih studija nastava traje 4 godine posle čega studenti stiču 240 ESPB i stručni naziv:

  • diplomirani inženjer šumarstva – studenti koji su završili studijski program Šumarstvo
  • diplomirani inženjer tehnologija drveta – studenti koji su završili studijski program Tehnologije drveta na odseku za Tehnologije drveta
  • diplomirani inženjer pejzažne arhitekture – studenti koji su završili studijski program Pejzažna arhitektura
  • diplomirani inženjer šumarstva – studenti koji su završili studijski program Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.