+

Stručna praksa – Specijalističke studije

Šifra predmeta:
Studijski program: Specijalističke akademske studije iz Trgovine drvetom i proizvodima od drveta
Vrsta i nivo studija: Specijalističke akademske studije (II stepen)
Nastavnici:

David Pettenella

Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB: 8
Uslov: odslušani svi predmeti i položeni ispiti iz zimskog semestra u okviru studijskog programa specijalističkih studija

Upoznavanje studenata sa praktičnim aspektima  marketinga, trgovine i poslovanja kompanija koje se bave proizvodnjom i trgovinom proizvoda od drveta u severnom delu Italije.

 

Sticanje praktičnih znanja, iskustava i veština u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog plasmana proizvoda od drveta kompanija iz Italije.

Studijska praksa se izvodi u Italiji radi upoznavanja sa radom najznačajnijih kompanija iz oblasti proizvodnje, izvoza i uvoza nameštaja, rezane građe i drugih proizvoda od drveta, a prema. Pravilniku o obavljanju terenske nastave, školske prakse, proizvodne prakse i stručne ekskurzije u prilogu.

  • upoznavanje sa marketing aktivnostima kompanija u smislu istraživanja tržišta, promocije, distribucije i politike cena;
  • upoznavanje sa marketing strategijama preduzeća,
  • upoznavanje sa najznačajnijim elementima konkurentnosti za pojedine kategorije proizvoda od drveta na domaćem i globalnom tržištu;
  • upoznavanje sa karakteristikama i zahtevima najznačajnijih izvoznih tržišta za italijanske kompanije za pojedine kategorije proizvoda od drveta;
  • upoznavanje sa uticajem globalnih tokova trgovine drvetom i proizvodima od drveta na tržište u Srbiji.
  • izrada dnevnika stručne prakse.