+

Студијски програми

Студијски програм Трговина дрветом и производима од дрвета

Р.бр. Шифра
предмета
Назив предмета Семестар Часови активне наставе ЕСПБ
Предавања Вежбе СИР
1 СТДИПОД01 Међународно тржиште производа од дрвета I 4 4 2 8
2 СТДИПОД02 Међународно пословно право I 3 3 2 8
3 СТДИПОД03 Међународни маркетинг производа од дрвета I 3 3 2 8
Укупно часова активне наставе у I семестру 10 10 6 24
Изборни блок 1(бирају се 3 предмета)
4 СТДИПОД04 Изборни предмет 1 II 3 3 2 6
5 СТДИПОД04 Изборни предмет 2 II 3 3 2 6
6 СТДИОД04 Изборни предмет 3 II 3 3 2 6
Укупно часова активне наставе у II семестру 9 9 6 18
Укупно на години студија 19 19 12
Студијска пракса        II 8
Специјалистички рад  II 10
60

 

Листа изборних предмета:
Студент бира три са листе од пет понуђених предмета

Ред.
бр.
Шифра
предмета
Назив предмета Семестар ЕСПБ
1 СТДИПОД041 Пословна етика II 6
2 СТДИПОД042 Стратешки и иновациони менаџмент у преради дрвета II 6
3 СТДИПОД043 Међународне пословне финансије II 6
4 СТДИПОД044 Тржиште дрвне биомасе II 6
5 СТДИПОД045 Енглески језик у пословној комуникацији II 6