+

06.02.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

06/02/17

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ И БУКВЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 14.ФЕБРУАР 2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 7 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 7 [pdf][word]
Уговор за лагер 7 [pdf][word]


Јавни позив лагер 8 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 8 [pdf][word]
Уговор за лагер 8 [pdf][word]