+

10.03.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

10/03/17

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 17.03.2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 15 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 15 [pdf][word]
Уговор за лагер 15 [pdf][word]