+

11.10.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈА

11/10/17

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ БУКВЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 19.10.2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 30 [word]
Образац понуде за лагер 30 [word]
Уговор за лагер 30 [word]