+

13.04.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

13/04/17

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ И БУКВЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 21.04.2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 19 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 19 [pdf][word]
Уговор за лагер 19 [pdf][word]


Јавни позив лагер 20 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 20 [pdf][word]
Уговор за лагер 20 [pdf][word]


Јавни позив лагер 21 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 21 [pdf][word]
Уговор за лагер 21 [pdf][word]