+

14.10.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈА

14/10/17

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ БУКВЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 23.10.2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 31 [word]
Образац понуде за лагер 31 [word]
Уговор за лагер 31 [word]