+

17.01.2018 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈА

17/01/18

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 24.01.2018. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 48 [word]
Образац понуде за лагер 48 [word]
Уговор за лагер 48 [word]